İtalya   Gezilecek Yerler   Faydalı Bilgiler   İtalya ile Ticaret   Rezervasyon

 

Italya Sehirler Venedik Tarihi notlar
 

 

Venedik, barbar işgalcilerden kaçacak bir sığınak bulmak amacı ile anakaradan Laguna'ya geçmeye zorlanan yerli halk tarafından M.S. 811 yılında kurulmuştur.

 

823 yılında kemikleri İskenderiye'den Venedik'e getirilen San Marco (St. Mark the Evangelist), kanatlı aslan olarak tasvir edilerek şehrin koruyucu Azizi ünvanını almıştır. Cumhuriyet bir Doge'nin hükümdarlığı altında gelişme göstermiştir.

 

9. Yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Venedik, hızlı bir şekilde zenginleşerek büyür. Venedikliler için Haçlı Seferleri dini olduğu kadar aynı zamanda ticari bir teşebbüs/yatırımdı. Istria ve Dalmaçya 10. yüzyılın sonlarında ele geçirilmişti. Dandolo'nun liderliğindeki Haçlılar 1204 yılında Constantinople (İstanbul)'u işgal etmişierdi. Bir yandan Doğuda kurulan pazarlarda baharat, kumaş ve değerli taş ticareti hızlı bir şekilde gelişirken diğer yandan yağmalanan eşyalar Venedik'e akmıştı. Marco Polo, Kubla Han'ın yönetimindeki bir kasabanın idarecisi olur ve geriye inanılmaz zenginliklerle döner.

 

15. Yüzyılda Venedik'in gücü doruk noktasındadır: 1416'da Türkler, gallipoli'de yenilgiye uğratılır ve Levant'da Mora, Kıbrıs ve Girit adaları Venediklilerin eline geçer. İtalya'da ise 1414 ve 1428 yılları arasında Verona, Vicenza, Padova, Udine, ve sonra da Brescia ve Bergamo Venedik topraklarına katılır. Adriyatik Denizi, Korfu adasından Po Irmağına kadar Venedik denizi olur. Venediklilerin Altın Çağı boyunca güç, 300 adet ailenin liderliğindeki üyelerden oluşan Büyük Konseyin elindedir. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulunduran Onlar Meclisine on adet üye seçilerek iş başına gelir.

 

Venedik'in gerileme dönemi, sanatsal gelişme dönemi ile çakışır. İstanbul'un Türkler tarafından ele geçirilmesiyle gerileme dönemi başlar. Amerika'nın keşfi ticaret yolunun değişmesine sebep olur. Venedik, 1500'de Kıbrısı ele geçiren Türklerle bitmek bilmeyen bir savaş mücadelesine girmek zorunda kalır ve 1571'de yapılan Lepanto deniz savaşı, savaş sırasında önemli bir rol üstlenen Venedikliler sayesinde zaferle neticelenir. Fakat, 17. yüzyılda, Türklerin Giriti yirmi beş yıl kuşatmanın ardından ele geçirmesi çöküşün kanıtı olur.

 

Huzur Dolu Cumhuriyet - La Serenissima - 1797 yılında son bulur. İşgalciler tekrar geldiğinde ve Avusturya'ya karşı üstünlük gösteren Napolyon, bir zamanların güçlü deniz cumhuriyetini ele geçirdiğinde, Onlar Meclisi anayasayı yok etmişlerdir. 1866 yılında şehir tekrar, yeni kurulmuş olan İtalya Krallığı'nının eline geçer.