İtalya   Gezilecek Yerler   Faydalı Bilgiler   İtalya ile Ticaret   Rezervasyon

 

Italya  - Italyadaki seçkin dil okulları
 
 

 

Bir çok insan italyancayı İtalya'da öğrenmek arzusu içerisindedir. Bazıları, bir kaç ay süren dil kurslarına katılarak, bazıları ise daha uzun bir süre kalarak, hem italyan kültürünü yakından tanımayı hem de italyancasını ileri seviyeye getirmeyi arzu eder.

 

Clicca qui per iscriverti a italyadaegitim
Italyadaegitim grubuna katilmak ve fikir alisverisinde bulunmak icin gruba uye olunuz...

Hangisi tercih edilirse edilsin, gözönünde bulundurulması gereken bir çok nokta vardır. Dil öğrenimi yapılacak şehrin veya bölgenin seçiminden tutun da sayısı binlerce olarak ifade edilen özel yabancı dil okulları ile üniversitelerin seçiminde zorluklarla kaşılaşılabilir. Ayrıca, konaklama yapılacak yerin seçimi, gözönünde bulundurulması gereken bir başka konudur.

 

Roma ve Floransa gibi büyük şehirlerdeki dil okullarında eğitim görmenin avantajlarının yanında dezavantajları da vardır. Bu gibi şehirlerin en büyük dezavantajları yoğun trafik ile turistlerdir. Bu da sehir içi ulaşımını daha da zorlaştırmaktadır. Avantajları ise gece ve gündüz aktivitelerinin bol olmasıdır. Ayrıca, büyük şehirlerde ingilizce konuşan insanların sayısı daha fazladır. Bu nedenle, ingilizce konuşmaların olduğu bir bölgede bulunan ve italyanca ögrenim gören kişiler, kendilerini büyük bir kavram karmaşası içerisinde bulabilirler.

 

Gözönünde bulundurulması gereken bir başka faktor ise, İtalya'nın hangi bölgesinde ögrenim görmek istenmesidir. Bir çok bölgesi bulunan İtalya'da, bölgeler arası kültür farklılığı bulunmaktadır. Örneğin, geçmiste yabancı kültürlerin yoğun etkisi altında kalmış olan Güney İtalya'da Kuzey ve Orta İtalya'dan tamamen farklı bir kültürün, komşusu olduğu ülkelerin etkisinde kalan Kuzey Italya'da Fransız ve Alman kültürünün izlerine rastlanır. Orta Italya (özellikle Toscana bolgesi) ise bugün konuşulan italyancanın doğduğu yerdir.

 

Dil okullarının eğitimi, bulunduğu yörenin kültürü ile benzerdir. Bu kültürün daha iyi tanınması için çeşitli gezi faaliyetlerinde de bulunmaktadırlar. 

 

Italya'nın seçkin dil okullarında güvenilir şekilde italyanca öğrenmek için seçiminizi yapınız:

 

 

İtalya'da daha önce bir kursa katılmış veya eğitim görmüşseniz, tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi sizden sonra Italya'ya gelecek olanlara bize yazarak aktarabilirsiniz.

 


İtalya'da Master

 

İtalya'daki üniversitelerde master yapmak için seçiminizi yapınız:

 

STUDENTI.IT

 

Arama yaparken kullanılan kelimeler

 

 
Settore   Sektörler
Tutti   Hepsi
Ambiente-Territorio   Çevre-Ülke
Arte-Design   Sanat-Design
Economia-Statistica   Ekonomi-İstatistik
Giurisprudenza   Hukuk
ICT Informatica   Bilgisayar/Programlama Dünyası
Ingegneria   Mühendislik
Medicina   Tıp
Psicologia-Sociale   Sosyal-Psikoloji
Scienze-Matematica   Bilim-Matematik
Turismo-Sport   Turizm-Spor
Umanistica   Toplumsal
 

 


 

YÖK'ten Yurtdışında Okumak İsteyenlere Uyarı

 
Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomaların Türkiye’de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak, denklik belgesi verilmesi gerekiyor. Yükseköğretimi kazanç kapısı olarak gören yurtdışındaki bazı üniversiteler ile aracı kuruluşlar basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığı da belirtiliyor. Ancak, bu üniversitelerin çoğunluğu YÖK tarafından tanınmıyor. İleride uğrayacağınız telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşmamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

 
1. Yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkından tanınmama kararı alınabilmektedir. Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra YÖK Denklik Birimine dilekçe ile başvurarak, gideceğiniz üniversite ve programın tanınıp tanınmadığını öğrenmeniz gerekmektedir.

 

2. 2006-2007 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurtdışında öğrenim görmek isteyenlerin 2006- ÖSS’ye girmeleri ve önlisans programları için ilgili alan türünde 160,000 veya daha fazla, lisans programları için ilgili alan türünde 185,000 veya daha fazla puan almaları şartı aranmaktadır. Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı’nın (AOBP) ÖSS puanına ilave edilmesiyle elde edilen ve ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmede kullanılan Y-ÖSS puanının bu amaçla kullanılması kesinlikle sözkonusu değildir.

Adaylar SAT 1 (minimum 1000 puan) , ACT (minimum 21 puan ); Abitur, Fransız Bakaloryası , GCE A Level Sertifikası (minimum 2 ders), Uluslararası Bakalorya (İnternational Bacclaurat IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) , İtalya Maturita Diploması ( Diploma di Maturita) belgelerinden herhangi birini sağlamaları halinde ÖSS’den minimum 185,000 puan alma koşulunu yerine getirmiş sayılırlar, ancak bu uygulama sözkonusu öğrenciler için Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına seçme ve yerleştirmede bir hak sağlamamaktadır.

3. Yükseköğretim Kurumunun tanınması ön koşuluyla 2006-2007 öğretim yılında kendi imkanlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB’ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan İzlanda, Lihtenşayn, Norveç ve İsviçre’de yükseköğrenim görmek isteyenlerden 2. maddede belirtilen belgeleri sağlamaları şartı aranmayacaktır.
 
4. Yurtdışında yükseköğrenime başlayan (3. maddede belirtilen ülkeler dahil) öğrencilerden Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSS’de ilgili alan türünde minimum 185,000 puan almaları şartı veya 2. maddede belirtiler muadil sayılan belgeler aranacaktır.
 
5. Bazı üniversiteler, daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlarına göre de öğrenci alabileceklerini, bazıları ise ÖSS’de 185,000’in altında puan almış olsanız bile, üniversiteye özel öğrenci statüsünde başlayabileceğinizi, önümüzdeki yıl ÖSS’de 185,000 puan almanız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transfer edilip yıl kaybınızın olmayacağı garantisini vermektedir. Böyle bir uygulama kesinlikle geçerli değildir. Geçerli olan ÖSS puanı ile muadil sayılan belgeler 2. maddede belirtilmiştir.
 
6. Türkiye’de kanunen üniversite niteliği olmayan bazı kuruluşlar, yurtdışındaki üniversiteler ile anlaşma yaptıklarını, sizlerin bir süre Türkiye’de eğitim gördükten sonra burada alacağınız derslerin yurtdışındaki üniversitelere transfer ederek kısa bir süre sonra o üniversitelerden diploma alabileceğiniz garantisini vermektedir. Diploma veren yurtdışındaki üniversiteler Kurulumuzca tanınsa dahi bu yolla alınan diplomalara denklik belgesi verilmemektedir.
 
7. Yurtdışındaki üniversitelerden açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam zorunluluğu bulunmayan bir uzaktan eğitim-öğretim programından alınan diplomalara denklik verilmemektedir.
 
8. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova’daki bazı üniversitelerin programları da Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda (ÖSYS) yer almaktadır. Kılavuzda yer alan bu üniversitelere ait programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin aldıkları diplomalara, ilgili mevzuata göre yapılan inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilmektedir. Bu üniversitelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirilmeyenler ile bu üniversitelerin kılavuzda yer almayan diğer programlarından veya belirtilen ülkelerin kılavuzda yer almayan diğer üniversitelerine ait programlarından mezun olanların diploma denklik başvuruları reddedilecektir.
 
 
Kaynak: YÖK
 
Yayın tarihi: 27.07.2006


 

  t

 

 


Site içi arama   -   İletişim   -  BLOG

© Copyright 2002-2018 by italyaonline.net - Tüm hakları Saklıdır    -  English